Zasady rekrutacji 2023/2024

Szanowni Państwo,

nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego.

 

Podstawa prawna 

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); Uchwały
Nr XXXII/555/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  kryteriów; Zarządzenia nr 4 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

Poniżej znajduje się link do dokumentu z pełną treścią zasad naboru 2023/2024, zachęcamy do zapoznania się z treścią.

  • zasady_rekrutacji_rok_szkolny_202324.doc

    ZASADY REKRUTACJI DZIECI do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2023/2024