Witamy na stronach Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Obrazek 1 Obrazek 2

...od wieków powtarza się powiedzenie, że największym skarbem są nasze dzieci,
to one przecież nadają sens życiu, niosą nam radość, miłość i nadzieję.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Zapewniamy:

- przyjazną, rodzinną atmosferę,
- bliski, serdeczny kontakt oraz szacunek dla indywidualności każdego dziecka,
- bogaty i bardzo atrakcyjny program pobytu milusińskich w przedszkolu,
- ciekawe wycieczki po najbliższej okolicy i nie tylko,
- interesujące spotkania, uroczystości, zabawy, zawody, bale z całymi rodzinami, absolwentami naszej placówki,
- spektakle teatralne i koncerty muzyczne,
- zabawy w terenie pt. "Obieżyświat", "Detektyw zuch", "Na medal", "Prawdziwi twardziele", "Błyskawica",
- warsztaty uwzględniające zainteresowania dzieci pt. "Przedszkolak potrafi".


Gwarantujemy:

- Fachową opiekę dzięki której wasze dzieci będą się wszechstronnie rozwijały.  Pozwoli im to na umocnienie własnego wizerunku a co za tym idzie na śmiały, odważny start w szkole.
- Pracę nauczycielek opartą na wiedzy, doświadczeniu i pasji.

 

linia

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób).

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

linia

 

Nasz adres:

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Drzymały 26 A
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 735 38 00
e-mail: p2 (at) edu.gorzow.pl

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:30 - 16:00


Lokalizacja: